آموزشآموزش فارکسدانشجو - سال چهارم

چگونه جدول همبستگی ارزها رابخواند

چگونه جدول همبستگی ارزها رابخواند

آیا شما یک یادگیرنده بصری هستید؟ آیا نگاه کردن به خانوم های جذاب و مردهای بزرگ را دوست دارید؟ اگر چنین هستید، عالی است!

نگاهی به جداول زیر ببرید.

هر جدول رابطه بین هر جفت ارز اصلی (نارنجی) و دیگر جفت ارز (سفید) را بر فریم های مختلف زمانی نشان می دهد.

به یاد داشته باشید، همبستگی ارز در قالب اعشاری با یک ضریب همبستگی، به سادگی یک عدد بین -1.00 و +1.00 ارائه می شود.

همبستگی ارزها سایت همبستگی ارز ها کرولیشن

ضریب نزدیک یا +1 نشان می دهد که دو جفت دارای همبستگی مثبت قوی هستند و احتمالا در یک جهت حرکت می کنند.

به همین ترتیب ضریب نزدیک یا -1 نشان می دهد که دو جفت هنوز یک همبستگی قوی دارند، اما منفی باعث می شود جفت ها در جهت مخالف حرکت کنند.

ضریب نزدیک یا خود صفر، یک رابطه بسیار ضعیف یا تصادفی را نشان می دهد.

همبستگی EUR / USD
همبستگی USD / JPY
همبستگی USD / CHF
همبستگی GBP / USD
همبستگی USD / CAD
همبستگی AUD / USD
همبستگی NZD / USD
همبستگی EUR / JPY
همبستگی EUR / GBP

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا