آموزش بورس

امتیاز دهی اطلاعات مخارج و هزینه های صندوق

امتیاز دهی اطلاعات مخارج و هزینه های صندوق

امتیاز دهی اطلاعات مخارج و هزینه های صندوق گزارش صندوق Morningstar و Value Line داراي داده های مربوط به نسبت…
صندوق I-Q شماره 6: مخارج و هزینه ها

صندوق I-Q شماره 6: مخارج و هزینه ها

صندوق I-Q شماره 6: مخارج و هزینه ها یکی از مهمترین معیارها برای پیدا کردن کیفیت سرمایه گذاری در یک…
مخارج و هزینه ی صندوق ها

مخارج و هزینه ی صندوق ها

مخارج و هزینه ی صندوق ها در زمینه صندوق های متقابل، هزینه ها به سرمایه گذار بلند مدت اهمیت فراوانی…
امتیاز دهی به دادهای صندوق سرمایه گذاری مشترک

امتیاز دهی به دادهای صندوق سرمایه گذاری مشترک

امتیاز دهی به دادهای صندوق سرمایه گذاری مشترک این ورودی است که ما باید برای امتیاز صندوق سرمایه گذاری برای…
صندوق I-Q شماره 4: مدیریت و ساختار

صندوق I-Q شماره 4: مدیریت و ساختار

صندوق I-Q شماره 4: مدیریت و ساختار رکورد عملکرد بلند مدت که ترجیخا مدت زمانی 10 ساله است، نشان دهنده…
مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای مشترک

مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای مشترک

مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای مشترک تقریبا در تمام تلاش های اقتصادی، کیفیت مدیریت کلید اصلی برای موفقیت عملکرد است…
چگونه ترید با باینری آپشن را شروع کنیم؟

چگونه ترید با باینری آپشن را شروع کنیم؟

چگونه ترید با باینری آپشن را شروع کنیم؟ تجارت باینری آپشن در Nadex که اولین و بزرگترین CFTC رگوله ی…
نوسانات ترید

نوسانات ترید

نوسانات ترید درک نوسانات بازار پایه نیز بر قیمت گذاری باینری آپشن تاثیر می گذراد. با توجه به مثال قبلی…
ترید ارز

ترید ارز

ترید ارز بیایید مثالی از ترید باینری آپشنی که از جفت ارزها استفده می کند بزنیم که توسط Nadex ارائه…
آموزش باینری آپشن

آموزش باینری آپشن

آموزش باینری آپشن باینری آپشن یک تجارت صفر و یک مستقیم است. در زمان تاریخ انقضای آپشن ارزش آن یا…
دکمه بازگشت به بالا