پی پال

پی پال (PayPal) چیست؟

پی پال (PayPal) چیست؟ این شرکت با ارائه پول الکترونیک توانسته است در پرداخت های آنلاین مشغول به ارائه خدمات…