وب مانی

وب مانی (WebMoney) چیست؟

وب مانی (WebMoney) چیست؟ وب مانی (WebMoney) پول الکترونیکی جهت پرداخت های آنلاین می باشد که در سال 1998 در…