استخراج ابری

استخراج ابری (Cloud Mining)

استخراج ابری ماینرها (Miner) می توانند با اجاره یا خرید سخت افزار مورد نیاز جهت انجام رمزنگاری از مراکز داده…