اسکریل

اسکریل (Skrill) چیست؟

اسکریل (Skrill) چیست؟ نوعی پول الکترونیکی است که تحت نضارت مستقیم نهادهای مالی بریتانیا مشغول به انجام انتقالات مالی می…