مدیریت سرمایه

امتیاز دهی به دادهای صندوق سرمایه گذاری مشترک

امتیاز دهی به دادهای صندوق سرمایه گذاری مشترک

امتیاز دهی به دادهای صندوق سرمایه گذاری مشترک این ورودی است که ما باید برای امتیاز صندوق سرمایه گذاری برای…
صندوق I-Q شماره 4: مدیریت و ساختار

صندوق I-Q شماره 4: مدیریت و ساختار

صندوق I-Q شماره 4: مدیریت و ساختار رکورد عملکرد بلند مدت که ترجیخا مدت زمانی 10 ساله است، نشان دهنده…
مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای مشترک

مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای مشترک

مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای مشترک تقریبا در تمام تلاش های اقتصادی، کیفیت مدیریت کلید اصلی برای موفقیت عملکرد است…
دکمه بازگشت به بالا