آموزشقیمت گذاری آپشن

تمایز بین پریمیوم آپشن و ارزش نظری

تمایز بین پریمیوم آپشن و ارزش نظری

این مسئله بسیار مهم است تا بین پریمیوم آپشن و ارزش نظری تفاوت قائل شوید. همانطورکه در جلسه های پیشین بحث کردیم، پریمیوم آپشن هزینه ای است که خریدار آپشن به ازای حق آپشن می پردازد و پولی است که فروشنده، در صرافی به ازای ایجاد آپشن دریافت می کند.

از طرف دیگر ارزش نظری (یا ارزش منصفانه) یک آپشن، برآوردی از ارزش یک آپشن است که از یک مدل ریاضی مانند مدل Black-Scholes بدست می آید. این همان ارزشی است که یک آپشن در حال حاضر با استفاده از تمام ورودی های شناخته شده مانند قیمت اساسی، قیمت انجام گزینه و مدت زمان باقی مانده تا پایان انقضا دارد. این فاکتور ها اغلب در طول عمر آپشن تغییر می کنند و برخی از آنها به طور مستمر در طول هر جلسه ی معاملاتی نوسان دارند.

مدل قیمت گذاری ارزش های نظری را ایجاد می کند، اما آنها تنها نظری هستند. مقادیر ویژه برای هر فاکتور می تواند برای پیش بینی یک ارزش نظری قرارداد آپشن در یک نقطه در آینده استفاده شود. برای مثال، هنگامی که آپشن ها در ابتدای لیست در یک سهام قرار می گیرند، سازندگان بازار نمی دانند از چه نوع نوسانات ضمنی استفاده کنند، بنابر این آنها از حدس های آموزشی (ارزش های نظری) استفاده می کنند. سپس نوسانات ضمنی بر اساس عرضه و تقاضا برای آپشن ها تغییر می کند.

چند فصل بعد در این آموزش برخی از انواع مختلف مدل هایی را که سرمایه گذاران برای قیمت گذاری آپشن ها استفاده می کنند، پوشش می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا