آموزشقیمت گذاری آپشن

نتیجه گیری

عرضه و تقاضا هنوز هم نقش مهمی ایفا می کنند ومی توانند ارزش آپشن ایجاد شده توسط مدل های قیمت گذاری را منحرف کنند

نتیجه گیری

در حالی که فاکتورهای توضیح داده شده در آموزش های پیشین به طور واظح بیشتر رفتارهای قابل بررسی قیمت ها را توضیح می دهند، عرضه و تقاضا هنوز هم نقش مهمی ایفا می کنند ومی توانند ارزش آپشن ایجاد شده توسط مدل های قیمت گذاری را منحرف کنند. عدم تعادل مداوم پیشنهادات و سفارش رقابتی می تواند قیمت ها را از مقادیر پیش بینی شده تئوری دور کند.

عدم تعادل می تواند ناشی از عواملی مانند یک رویداد ناگهانی سیاسی و یا اخبار غیر منتظره در مورد یک سهام خاص باشد. این عوامل قابل تعیین نیستند و می توانند بر هر دو قیمت آپشن و دقت مدل سازی قیمت تاثیر بگذارند. گفته می شود که، قیمت گذاری آپشن های نظری یک ابزار ارزشمند است که به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا حرکت های قیمت را برای پوزیشن های انتخابی پیش بینی کند.

درک قیمت گذاری آپشن ها و مدل های تحلیلی مختلف موجود، برای ایجاد طرح تجاری شما، بخش مهمی از تجارت با دقت و هوشمندانه است. این روش ها را در شرایط شبیه سازی شده امتحان کنید و مطمئن شوید قبل از ریسک کردن پول واقعی در بازار، با آنها راحت هستید.

احتیاط ضروری

آپشن ها شامل خطرات و ریسک های بسیاری هستند و برای همه مناسب نیستند. طبیعت ترید آپشن ها می تواند سودآور باشد ولی ریسک قابل توجهی در از دست دادن سرمایه نیز وجود دارد. تنها با سرمایه ریسکی یا پولی که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. هیچ یک از اطلاعات در این آموزش نباید به عنوان یک پیشنهاد برای خرید یا فروش یک دارایی یا مشاوره سرمایه گذاری تفسیر شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا