آموزشآموزش فارکسدانشجو - سال سوم

چرا رعایت نظم تجاری کلید موفقیت سودمندی است.

باعث ورود بهتر در معاملات

چرا رعایت نظم تجاری کلید موفقیت سودمندی است.

اگر بدون رعایت برنامه ی تجاری خود نیز سود می کنید، پس چه مشکلی دارد که کمی از آن منحرف شوید؟

ایجاد یک تجارت پیروز گاه به گاه، حتی زمانی که شما از برنامه ی تجارت خود منحرف می شوید، ممکن است لذت کوتاه مدت را فراهم کند، اما ورود به معاملات به صورت تصادفی می تواند بر توانایی شما در حفظ نظم و انضباط در بلند مدت تاثیر می گذارد.

ترید یک بازی ماراتن است نه یک اسکیت!

نظم تجاری قوانین مدیریت برنامه تجاری

هنگامی که شما در پی عدم پیروی از برنامه معاملاتی خود هستید، به خاطر عدم نظم و انضباط پاداش می گیرید و ممکن است شروع به داشتن این باور کنید که رها کردن طرح تجاری خود مسئله ی خیلی بزرگی نیست.

پاداش غیر منطقی ممکن است گرايش شما به رها کردن طرح های معاملاتی در آینده را افزایش دهد.

شما ممکن است فکر کنید که “من یک بار سود کردم، شاید دوباره هم سود کنم. یک بار دیگه شانس خودم رو امتحان می کنم.

اما نتایج مثبت از معاملات نامنظم معمولا کوتاه مدت است و عدم رعایت انضباط در نهایت منجر به زیان تجاری در دراز مدت می شود.

مهم این مسئله است که برنده های منظم از برنده های غیر منظم متمایز شوند.

پیروزی منظم زمانی است که شما یک طرح تجاری دقیق را ایجاد کرده و برنامه را دنبال کنید. پیروزی که از پیروی یک طرح تجاری حاصل می شود منظم است و ظم را تقویت می کند.

یک پیروزی غیرقابل قبول زمانی اتفاق می افتد که شما برنامه ای را ایجاد می کنید اما از آن پیروی نکنید و یا هیچ برنامه ای ندارید. ممکن است سود کرده باشید، اما به احتمال زیاد تیجه تصادفی بوده است.

شما همچنین می توانید یک سکه را به هوا پرتاب کنید تا شیر و خط بیارید یا یک نسخه چاپی از نمودارهای خود را روی دیوار آویزان کرده باشید و روی آن دارت پرتاب کنید تا بتوانید تصمیمات تجاری بگیرید. پیروزی بد نظم است و می تواند تجارت نامنظم را تقویت کند.

حفظ نظم و انضباط برای تجارت ثابت و سودآور حیاتی است.

بازرگانی به معنای به کار گیری متوسط قانون برای عمل ماسب با دلخواه شما است. استراتژی های معاملاتی فارکس بار ها و بار ها ثابت شده است، به طوری که در سرتاسر معاملات، استراتژی ها به اندازه کافی تولید سود می کنند.

مانند پرتاب توپ در زمین بسکتبال برای برنده شدن است. توپ های بیشتری که که پرتاب می کنید، بیشتر احتمال دارد امتیازات را جمع آوری کنید. فقط به Steph Curry نگاه کنید.

نظم تجاری نمونه کامل برنامه تجاری

بازیکن برنده فردی است که برای اولین بار مهارت شوت زدن به طور مداوم را توسعه می دهد به طوری که در هر فرصت ممکن توپ احتمالا از سبد عبور می کند.

آنها مهارت نحوه ی پرتاب توپ به صورت مداوم و یک شیوه را تمرین کرده اند به طوری که در هر فرصت ممکن توپ احتمالا از سبد عبور می کند.

آنها مهارت یادگیری نحوه پرتاب توپ به یک شیوه را هر بار تمرین کرده اند. سازگاری بسیار مهم است!

برای تجارت نیز به همین شیوه است. باید به طور منظم به دنبال یک طرح تجاری خاص در هر تجارت واحد باشد. اگر در این زمان یک رویکرد تجاری و در زمانی دیگر رویکرد تجاری دیگری را دنبال کنید، عملکرد شما بیش تر تصادفی خواهد بود.

ما نمی توانیم به اندازه کافی اهمیت این مسئله را به شما گوشزد کنیم…

شما باید قانون میانگین ها را به نفع خود به کار ببرید، به طوری که در یک سری معاملات، سود کلی را خواهید داشت.

اگر شما گاهی اوقات برنامه را دنبال می کنید و در زمان های دیگر آن را رها می کنید، احتمالات را از بین می برید و به احتمال زیاد به طور کلی ضرر خواهید کرد.

با ترید منظم و مستحکم سودآوری می آید.

اجازه ندهید که برد های نا منظم با توانایی شما در حفظ نظم و انضباط مداخله کنند. پیرو طرح تجارت خودتان باشید و این را مانند سیمان در خود حک کنید که اگر به دنبال برنامه خود باشید، در بلند مدت سود آور خواهید بود.

اکنون که توضیحات ما پیرامون اهمیت برنامه معاملاتی انجام شده است (آیا می توانیم به اندازه کافی به آن تأکید کنیم؟)، وقت آن است که شما یاد بگیرید که چه چیزی باید در یک برنامه تجاری خوب قرار دهید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا