آموزشآموزش رمز ارزبلاکچین

چنگال بیت کوین (Bitcoin Fork) چیست ؟

ثبت دو بلاک در دو مسیر مجزا توسط ماینرها در یک زمان

چنگال بیت کوین (Bitcoin Fork) چیست ؟

در سیستم بلاک چین (BlockChain) ارز های دیجیتال مانند بیت کوین، هر زمان که دو یا چند ماینر با اثبات کار (Proof of Work) برابر بتوانند بلاک جدیدی را در یک زمان تولید کنند که توسط ماینرهای دیگر نیز تایید گردد، هر بلاک جدید شاخه جدیدی را در بلاک چین ثیت می کند.

پس از آنکه شاخه های متفاوت تشکیل شد، سیستم پس گذشت 1 یا چند بلاک دیگر یکی از این شاخه ها را به عنوان مسیر اصلی انتخاب می کند، اما چطور؟

حال سیستم با زیر نظر گرفتن بلاک های تولید شده در هر شاخه، اثبات کار (Proof of Work) ماینرها و پیچیدگی و طول شاخه ها می تواند مسیر اصلی را تعیین کند. شاخه های دیگر نیز رها می شوند و بلاک های جدید به مسیر اصلی اضافه می گردد.

در شرایطی متمایز نیز ممکن است به دلیل ارتقا سطح امنیت و ساختار جدید، سیستم شاخه جدیدی را ترسیم کرده و مسیر اصلی بر اساس آن شاخه پیش رود.

آن شاخه هایی که دارای مراودات و دادوستد های غیرمعتبر باشند نیز توسط سیستم سلب اعتبار شده و توسط سیستم طرد می شود پس ماینرها در تلاشند که فقط معاملات معتبر را به بلاک خود اضافه کنند.

چنگال بیت کوین - آن شاخه هایی که دارای مراودات و دادوستد های غیرمعتبر باشند نیز توسط سیستم سلب اعتبار شده

انواع شاخه؛

شاخه سخت: شاخه ای است که زمان ارتقاء امنیت و تکنولوژی سیستم تولید می گردد و قوانین جدید در سیستم وضع می شود. برای مثال وقتی سیستم سایز بلاک را به مقدار بالاتری ارتقا می دهد آنگاه شاخه دیگری همزمان با بلاک کنونی تشکیل می شود که با اسختار جدید مطابقت داشته باشد.

آن دسته از ماینرهایی که روی مسیر قبلی با تکنولوژی قریم اقدام به تشکیل بلاک کنند، دیگر تایید بلاک های جدید را به دست نمی آورند و مجبور به ادامه مسیر در شاخه جدید را دارند.

اگر در شرایط خاصی، ماینرها اصرار بر ادامه مسیر قبل را با رمزنگاری، تکنولوژی و قوانین گذشته را داشته باشند و افراد زیادی از این تصمیم حمایت کنند، آنگاه هر دو مسیر معتبر خواهد بود و ما دو سیستم مجزا خواهیم داشت که دیگر ماینرها نمی توانند در هر دو سیستم کار کنند. برای نمونه می توان به اتریوم اشاره کرد که دو سیستم و ارز مجزا در آن وجود دارد، اتریوم و اتریوم کلاسیک.

شاخه نرم: وقتی سیستم برای بلاک های جدید برخی موارد مانند حجم بلاک ها را کاهش دهد آنگاه شاخه نرم تولید می گردد که ماینرها جهت استخراج بلاک جدید بایستی با قوانین جدید کار خود را انجام دهند.

شاخه نرم توسط کاربران: زمانی که قوانین جدید به جای اینکه توسط خود سیستم ارقاء یابد، خود ماینرها و کاربران اقدام به انتخاب قوانین جدید کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا