آموزشآموزش رمز ارزبانک

کلرینگ (Clearing) چیست ؟

مراکز متمرکز ثبت انتقالات مالی دنیا

کلرینگ چیست ؟

کلرینگ (Clearing) همان نهادهای اصلی واسط میان مبادلات بانکی و مالی در دنیا می باشند که هرگونه معامله و دادوستد و گردش پولی، کامل شده و یا در مرحله تکمیل، میان افراد یا نهادها را ثبت و کنترل می کنند.

در واقع هرگونه مبادله ای، چه از طریق نهادهای دارای مجوز و رگوله شده در بازار های مالی معتبر (on-exchange) و چه از طریق مبادلات خارج از بورس (Over-the-counter یا off-exchange) و یا دادوستدهای که به صورت مستقیم بدون هیچ واسطه انجام می شود، باید توسط کلرینگ ثبت و کنترل گردد.

موسسه تهاتری یا همان کلرینگ هاوس (clearing house) اصلی ترین نهاد بین نهادهای کلرینگ است که وظیفه اصلی آن کنترل و کاهش میزان اشتباه نهادهای کلرینگ، با توجه به مقررات وضع شده، در دنیا است.

موسسه تهاتری یا همان کلرینگ هاوس (clearing house) اصلی ترین نهاد بین نهادهای کلرینگ است

این نهاد مرکزی، با کنترل دقیق خود، هرگونه اشتباه و انحرافی را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدامات لازم را انجام می دهد.

در دادوستدهایی که بین افراد و نهادها انجام می شود لازم نیست که افراد و نهادهای موجود در قرارداد کاملا به یکدیگر اعتماد داشته باشند، بلکه آنها با اعتماد و واگذاری انجام انتقال پول و اعتبارات به نهادهای واسط مورد اطمینان خود، نسبت به انجام درست و کامل معامله اقدام می کنند.

نهاد های واسط نیز با بکارگیری کلرینگ هاوس نسبت به انتقال مبالغ و اعتبارات اقدام می کنند تا از انجام کامل و درست مبادلات مطمئن باشند.

پس با وجود کلرینگ هاوس می توان اطمینان حاصل کرد که فرد یا نهاد خریدار از مبلغ و اعتبار کافی برخوردار است و انجام انتقال بیش از 1 بار انجام نگیرد.

اما باید چند مشکل این روش را هم در نظر گرفت مانند اینکه این روش بسیار کند است و بهره وری بالایی ندارد. این روش قابل هک و کلاه برداری است و هزینه انجام انتقال مبادلات نیز بالا می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا