آموزشراهنمای معاملاتی آپشن

آپشن Greek: نتیجه گیری

ترید آپشن بدون درک انواع Greek ها بدون دانستن چگونگی خواندن دستوروالعمل ها است

آپشن Greek: نتیجه گیری

ترید آپشن بدون درک انواع Greek ها مانند پرواز با یک هلیکوپتر بدون دانستن چگونگی خواندن دستوروالعمل آن است. در طول این آموزش، ما سعی کرده ایم نحوه خواندن آپشن ها را بدون در نظر گرفتن جزئیات دقیق در مورد نحوه تولید و یا کار آنها توضیح دهیم.

قیمت آپشن ها و Greek

سه تا از مهم ترین Greek ها شامل، دلتا، وگا و تتا است که از لحاظ نحوه ارتباط با قیمت آپشن توضیح داده شدند. ما همچنین چگونگی استفاده از گاما برای ارائه ی فهم بیشتر دلتا را با نشان دادن تغییرات آن در گذر زمان، پوشش دادیم و ما در مورد نحوه ی مثبت و منفی بودن Greek خرید و فروش بر اساس طولانی یا کوتاه بودنشان ، در حالی که ترکیبی از گزینه ها می تواند موقعیت Greek را ایجاد کند. بحث کردیم.

تمرین سبب بهبود عملکرد می شود

در آخرین قسمت، ما در مورد نحوه ی از بین بردن فرضیه ی ceteris paribus که تئوری را ازعمل جدا می کند، بحث کردیم و دیدیم زمانی که همه ی عوامل یکسان باقی نمی مانند، Greek چگونه عمل می کند. ما بر روی چندین راه برای اکتشاف تمرکز کردیم و ابزارهای اساسی را که شما باید بدانید تا بتوانید روابط اضافی را خودتان کشف کنید، ارائه کردیم.

با تمرین کافی، شما درک خود را از یونانی ها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و استراتژی های گزینه های مختلف را توسعه خواهید داد. تجزیه و تحلیل Greek ها در نهایت تبدیل به طبیعت دوم خواهد شد، به طوری که تجزیه و تحلیل تنها برای محاسبه اعداد دقیق در هنگام تجارت پر اهمیت می شود.

کلید موفقیت این هست که هوشمندانه ترید کنید، به آهستگی شروع کنید، ریسک کمی داشته باشید و با گذشت زمان و رسیدن به موفقیت های کوچک به دامنه ی ریسک خود بیافزایید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا