آموزشقیمت گذاری آپشن

فاکتورهایی که بر قیمت گذاری آپشن تاثیر می گذارد.

شش عامل اصلی بر قیمت گذاری آپشن ها تاثیر می گذارد

فاکتورهایی که بر قیمت گذاری آپشن تاثیر می گذارد.

شش عامل اصلی بر قیمت گذاری آپشن ها تاثیر می گذارد: قیمت پایه، قیمت انجام گزینه، مدت زمان تا انقضا، نوسان، نرخ بهره و سود سهام.

شکل 2: شش عامل که قیمت گذاری گزینه را تحت تاثیر قرار می دهند در ردیف بالا نمودار نشان داده شده است. همانطور که در جلسه ی قبلی اشاره شد قیمت پایه و قیمت انجام گزینه ارزش ذاتی را تعیین می کند؛ زمان تا انقضا و نوسانات احتمال حرکت سود را تعیین می کند؛ نرخ بهره هزینه ی پول را تعیین می کند؛ و سود سهام می تواند سبب تعدیل قیمت هر سهم شود.

قیمت پایه

عامل اصلی تاثیر گذار بر پریمیوم آپشن، قیمت فعلی دارایی پایه در بازار است. به طور کلی، با افزایش قیمت دارایی های پایه، قیمت خرید افزایش و قیمت فروش کاهش می یابد. برعکس، با کاهش قیمت، قیمت دارایی های پایه قیمت قرار داد های خرید کاهش و قرار داد های فروش افزایش می یابد.

قیمت انجام گزینه

قیمت انجام گزینه مشخص می کند که آیا، آپشن ارزش داتی دارد یا خیر. به یاد داشته باشید ارزش ذاتی تفاوت بین قیمت انجام گزینه و قیمت فعلی دارایی در بازار است. هرچه که آپشن بیشتر در موقعیت in-the-money (جایی که قیمت انجام گزینه بیشتر از قیمت دارایی پایه باشد) قرار بگیرد، به طور معمول قیمت پریمیوم نیز افزایش می یابد. و اگر آپشن در موقعیت out-of-the-money(جایی که قیمت انجام گزینه پایین تر از قیمت دارایی پایه باشد) به طور معمول قیمت پریمیوم کاهش می یابد.

مدت زمان تا انقضا

هرچه آپشن مورد نظر نظر ما، مدت زمان بیشتری تا تاریخ انقضا داشته باشد، شانس سود آوری و رسیدن به موقعیت in-the-money آن بیش تر خواهد بود. به عنوان یک قاعده کلی، یک آپشن یک سوم از ارزش زمانی خود را در طول نیمه اول زندگی خود و دو سوم از ارزش خود را در طول نیمه دوم از دست می دهد. اگر دارایی پایه نوسان بسیاری داشته باشد، شما به صورت منطقی می توانید انتظار داشته باشید که قبل از انقضا شاهد درجه ی بالایی از حرکت قیمت باشید. مخالف درست است که در آن زیربنایی نوسانات پایین را نشان می دهد: زمانی که که قیمت پایه به شدت حرکت می کند، ارزش زمان پایین تر خواهد بود.

نوسانات پیش بینی شده

نوسانات به مقداری تغییری که در قیمت اعمال می شود، میگویند، حال چه قیمت در حال افزایش باشد یا در حال کاهش. در واقع نوسان اندازه گیری سرعت و بزرگی تغییرات در قیمت پایه است. نوسانات تاریخی به تغییرات قیمت واقعی اشاره شده است که طی یک دوره مشخص ایجاد شده است. تریدر های آپشن می توانند نوسانات تاریخی را برای تعیین نوسانات احتمالی در آینده مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، نوسانات احتمالی پیش بینی از نوسانات آینده است و به عنوان شاخصی از احساسات فعلی بازار عمل می کند. در حالی که ممکن است تعیین مقدار نوسانات ضمنی کمی دشوار باشد، اگر پایه نوسانات بیشتری را نشان دهد، ارزش پریمیوم افزایش خواهد یافت چرا که انتظارات نوسان قیمت افزایش خواهد یافت.

نرخ بهره

نرخ بهره و سود سهام تاثیرات اندک اما قابل اندازه گیری بر قیمت های آپشن می گذارد. به طور کلی، با افزایش نرخ بهره، هزینه ی خرید پریمیوم افزایش و هزینه ی فروش آن کاهش می یابد. این به دلیل هزینه مشارکت است: خرید شامل نرخ هزینه (اگر پول قض گرفته شده باشد) و یا در آمد سود از دست رفته (اگر موجودی حساب برای خرید سهم استفاده شده باشد) است. در هر صورت، خریدار هزینه های بهره را متحمل می شود.

سود سهام

سود سهام می تواند روی قیمت گزینه ها تاثیر بگذارد، زیرا قیمت سهام های پایه به طور معمول با مقدار سود سهام نقدی در تاریخ سابق سود سهام کاهش می یابد. در نتیجه، اگر سود سهام پایه افزایش یابد، قیمت خرید کاهش خواهد یافت و قیمت های فروش افزایش می یابد. برعکس، اگر سود سهام اساسی کاهش یابد، قیمت خرید افزایش و قیمت فروش کاهش می یابد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *