آموزشآموزش فارکسدانشجو - سال سوم

بازنگری ترید

نگاه به حوادثی است که قبلا اتفاق افتاده است

بازنگری ترید

باز نگری به معنای نگاه به حوادثی است که قبلا اتفاق افتاده است.

هنگامی که تجارت را به پایان رسانده اید ممکن است وسوسه انگیز باشد که به هم خونه ای های خود زنگ بزنید تا دور هم جمع شوید و تا ساعت ها خوشحال باشید، بطری های پترنون و Dom Pérignon را به هم بزنید، اما مهم این است که بررسی کنید که تجارت شما چگونه پیش رفت، برنده بوده اید یا بازنده.

شما می خواهید تمام پروسه را بازبینی کنید تا بدانید که چه کاری را درست و چه کاری را بد انجام دادید. در اینجا چند سوال برای خودتان مطرح کنید:

کنید ترید تعیین اندازه موقعیت فارکس مجله تجاری

تجارت شما چه عملکردی داشت؟

• اندازه موقعیت به اندازه کافی مناسب بود تا سناریوهای ریسک و پاداش را برآورده کند ؟ خیلی بزرگ؟ خیلی کوچک؟

• آیا می توانستید در یک سطح بهتری وارد شوید؟

• ممکن بود از چه ابزارهایی برای بهبود زمان ورود خود استفاده کرده باشید؟

• آیا شما به اندازه کافی صبور بودید و آیا شما عجله داشتید و فکر می کردید که دیگر فرصتی نخواهید داشت؟

• آیا سود شما واقعی بود یا فقط شانس آوردید؟

• آیا بازار هیچ گونه احترامی به انتخاب سطح سود شما داشت، مانند متوقف کردن آن، و یا قیمت ها درست برعکس آن حرکت کردند؟

• آیا بازار هیچ گونه احترامی به انتخاب سطوح توقف ضرر شما داشت، مانند متوقف کردن آن، یا قیمت ها درست برعکس آن حرکت کردند؟

• کاتالیزورها و اخبار رویداد ها سبب شدند بازار به سمت دیگری حرکت کند؟
از پاسخ ها برای اندازه گیری موقعیت خود، سطح ورود، و سفارش قرار دادن در پیش رو استفاده کنید.

• پس از باز شدن، تجارت خود را تا چه حد مدیریت کردید؟

• در کجا به طور موثر بر بازار نظارت داشتید در حالی که تجارت شما فعال بود؟ اگر چنین است، چگونه؟ اگر نه، چرا؟ پاسخ به این سؤال ها نشان می دهد که چقدر زمان و فداکاری می توانید به تجارت خود اختصاص دهید.

• آیا طرح تجاری خود را در طول مسیر تغییر دادید؟

• آیا تنظیم ضرر توقف ضرر خود را برای محافظت از سود تنظیم کردید؟

• آیا شما سود جزئی دریافت کردید؟

• آیا تجارت خود را براساس طرح تجاری خود بسته بودید یا بازار به نوعی موجب تعجب شما شد؟

بر اساس پاسخ ها، شما یاد خواهید گرفت که احساسات شما ممکن است چه نقش را بازی کند و آیا یک معامله گر منظبط هستید یا خیر.

در حالی که ممکن است بخواهید افکار، احساسات و احساسات خود را برای هم خونه ای های خود آزاد کنید، بهتر است آنها

را اینجا بنویسید.

کسی نمی خواهد آن ها را بشنود و احتمالا شما بقیه را تا حد مرگ خسته می کنید.

چه چیز هایی را می توانید بهبود ببخشید و چه اقداماتی را برای بهبود انجام می دهید؟

این فرصت شما برای بهبود خود در بازار است.

فقط اعترافات مبهم مانند “من نیاز به نگه داشتن برد خود برای مدت طولانی تر ” یا “من نیاز به کاهش سریع تر ضرر های خود” و یا “من نیاز به بیشتر نظم و انضباط” د ارم را ننویسید. اینها خودشان کاملا بی فایده هستند.

قدمهای خاصی را که برای بهبود خود بر می دارید شناسای کنید.

• چگونه می خواهید برد های خود را برای مدت طولانی تری نگه داری کنید؟

• آیا برای انتخاب هدف سود بهتر تلاش می کنید؟

• آیا سعی می کنید تا یاد بگیرید که از اولین نشانه ی ضر خود نا لمید نشوید و نترسید؟

هیچ پاسخ درست یا غلطی در روند بررسی وجود ندارد.

فقط با خودتان صادق باشید، همانطور که هستید باشید.

و خاص باشید.

در غیر این صورت، شما به عنوان معامله گر فارکس بهبود نخواهید یافت.

آیا تجارت خود را با توجه به برنامه معاملاتی خود انجام دادید؟

این سوال را به سرعت پاسخ ندهید.

اگر به طور منظم معاملات را طبق برنامه خود انجام ندهید، یا مشکل جدی با نظم و انضباط دارید یا مشکلی در برنامه تجارت شما وجود دارد.

در هر صورت، شما یک مشکل بزرگی دارید که دیروز باید درست می شد!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا