آموزشآموزش فارکسترم تابستانی

تخمین روند با کمک الگوهای هارمونیک

معاملات موفق و سودمند

تخمین روند با کمک الگوهای هارمونیک

شش الگوی هارمونیک قیمت

  • الگوی ABCD
  • الگوی Three Drive
  • الگوی Gartley
  • الگوی Crab
  • الگوی Bat
  • الگوی Butterfly

فرآیند شناسایی الگو سه مرحله ای

سه مرحله اساسی در تعیین الگوهای هارمونیک قیمت ها عبارتند از:

  • مرحله 1: تعیین یک الگوی قیمت هارمونیک بالقوه.
  • مرحله 2: اندازه گیری الگوی قیمت هارمونیک بالقوه.
  • مرحله 3: خرید و یا فروش در تکمیل الگوی قیمت هارمونیک.

باز هم، مدل های هارمونیک بسیار کامل است که درک آنها را بسیار دشوار می کند. بیش از دانستن مراحل، شما باید چشمانی تیزبین به منظور نشان دادن الگوهای هارمونیکی بالقوه و صبر زیادی برای پرهیز از تصمیم عجولانه و ورود قبل از کامل شدن الگو داشته باشید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا